affichage en français affichage en japonais
  • amie japonaise
  • amis japonais Paris
  • amies japonaises Paris

Dernières Annonces

Konnichiwa Japan !

alexander recherche des correpondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! alexander recherche des correspondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! Mais alexander n'a pas laissé son compte Facebook pour le contacter... Connectez-vous ou inscrivez-vous sur M0shi-M0shi.com pour contacter alexander par MAIL ! alexander recherche des correspondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! Mais alexander n'a pas laissé son compte Google+ pour le contacter... Connectez-vous ou inscrivez-vous sur M0shi-M0shi.com pour contacter alexander par MAIL ! alexander recherche des correspondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! Mais alexander n'a pas laissé son compte Twitter pour le contacter... Connectez-vous ou inscrivez-vous sur M0shi-M0shi.com pour contacter alexander par MAIL ! alexander recherche des correspondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! Mais alexander n'a pas laissé l'adresse de son Blog pour le contacter... Connectez-vous ou inscrivez-vous sur M0shi-M0shi.com pour contacter alexander par MAIL ! alexander recherche des correspondants Japonais sur M0shi-M0shi.com ! Mais alexander n'a pas laissé l'adresse de son Site Personnel pour le contacter... Connectez-vous ou inscrivez-vous sur M0shi-M0shi.com pour contacter alexander par MAIL !alexander de paris (75),  Le 19/10/2011 à 12:34:56  
Recherche des correspondant(e)s : Japonais JE SUIS Français

Konnichiwa.Watashi wa, furansu no 35-nen no dokushindesu. Watashi wa pari ni sunde iruto watashi wa au to kōkan culturel. Je wa furansu-go de anata o shien shi, mata watashi wa anata ga nihongo de watashi o tasuke shitai shiawase ni naru tame ni Nippon ni furansu de no deai o motomete iru.
Sore wa, opera, eiga o mi ni iku, issho ni aruku koto ga hijō ni tanoshiidesu issho ni shanpan o nonde, pari to minami furansu no gaido ni narimasu. Watashi mo pari ni taizai-chū okyakusama o shūyō suru koto ga dekimasu.
Watashi mo pari ni taizai-chū okyakusama o shūyō suru koto ga dekimasu. Watashi wa Nippon no on'nanoko ni kyōmi o sosora imasunode, anata ga on'nanoko shite iru baai wa tokuni watashi ni denshi mēru o okuru koto jiyū ni kanjiru. Watashi wa sugu ni negatte imasu.
Zan'nen'nagara watashi wa nihongo o hanasuga, yuiitsu, eigo, furansu-go, itaria-go wa arimasen...
Je parle aussi francais et anglais...